ขั้นตอนการชำระเงิน

  1. หลังจากที่ท่านแจ้งการจองบริการเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ Email ยืนยันการจองของท่าน

  2. ท่านสามารถทำการชำระได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือ scan QR Code ตามรายละเอียดนี้                                                                        "ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี พงศ์สันต์ เตยะราชกุล เลขที่บัญชี 101-243111-2"

  3. หลังนั้นให้นำ Slip การโอนส่งมายัง Email: Customerservice@Buddytrainer.net หรือ Line@: @buddytrainer

  4. บริษัท Buddy Trainer จะรีบ Confirm และยืนยันการจองและส่ง Booking Confirmation email ให้กับลูกค้า

Buddy Trainer QR Code

PAYMENT METHOD

  1. After booking you will receive booking email from Buddy Trainer

  2. You can check booking detail in your email and do payment by transferring money to                                              "SCB Bank, Bank Account Name Phongsan Tayarachakul, Bank Account Number 101-243111-2"

  3. After you do payment, you can send bank transfer slip to Email: Customerservice@Buddytrainer.net or Line@: @buddytrainer

  4. Buddy Trainer Team will contact you back and send booking confirmation to you

Buddy Trainer QR Code

© 2019 by  Buddy Trainer Company